OVERSIKT OVER ARTIKLER I

ÅRBOKEN VIKING

Årganger fra 1936

Innholds-
fortegnelser

Forfattere *

Omtalte steder *

Omtalte epoker *

Gå til årgang:

Gå til forfatteroversikt Gå til omtalte steder Gå til omtalte epoker

2009  2008  2007  2006

2005  2004  2003  2002
2001  2000  

1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992 
1991  1990

1989  1988  1987  1986 1985  1984  1983  1982
1981  1980

1979  1978  1977  1976
1975  1974  1973  1972
1971  1970

1969  1968  1967  1966
1965  1964  1963  1962
1961  1960

1959  1958  1957  1956
1955  1954  1953  1952
1951  1950

1949  1948  1947  1946
1945  1944  1943  1942  1941  1940

1939  1938  1937  1936

 

* Forfatteroversikten, "Omtalte steder" og
"Omtalte epoker"
har bare data fra årgangene 1981 til 2004

 

Forfatterveiledning, se her
All kontakt med redaksjonen via adressen
viking-tidsskrift@arkeologi.no

Årboken Viking 1937-2007 digitalisert

I samarbeid mellom Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Oslo og Norsk Arkeologisk Selskap er nå samtlige årganger av tidsskriftet Viking (t.o.m. 2007) digitalisert. Hver årgang fremstår som en pdf-fil, som kan leses, merkes og printes ut. Artiklene er indeksert og gjort søkbare. Du finner Viking her: 

http://www.ub.uio.no/fag/historie-filosofi-kultur/arkeologi/aktuelt/viking.html

Det blir arbeidet videre med søkefunksjonene for Viking. Hvert år vil en ny årgang (etter 5 år) bli digitalisert og lagt til de øvrige årgangene.

 

 

 

 

Design ved